Free Website Hit Counter
Friday, September 30, 2022

Akutan Zero-2

Akutan Zero
USS Nashville (CL-43) Kiska Aug 1942