Home Redstone Arsenal WW-2 (Photos Resouce) women-at-redstone-arsenal-28

women-at-redstone-arsenal-28

women-at-redstone-arsenal-27
women-at-redstone-arsenal-29
European Center of Military History (EUCMH)