Home Redstone Arsenal WW-2 (Photos Resouce) Redstone-Arsenal-40-45-062

Redstone-Arsenal-40-45-062

Redstone-Arsenal-40-45-061
Redstone-Arsenal-40-45-063
European Center of Military History (EUCMH)