Home Interview SS-Obersturmbandführer Otto Skorzeny (Greif) Budapest, Otto Skorzeny, Adrian v. Fölkersam

Budapest, Otto Skorzeny, Adrian v. Fölkersam

Otto_Skorzeny-Scalled
Bundesarchiv_Bild_183-R81453,_SS-Obersturmbannführer_Otto_Skorzeny_an_der_Oder_retouched